דלג לתוכן

חיבור עוצמתי לאנשים

חיבור עוצמתי ל... אנשים. חיבור בינאישי

תקשורת בינאישית היא אחד מגורמי ההצלחה בחיים !

בחיים של האדם, ובחיים של ארגון !

ארגון שהחברים בו הם בעלי יכולת תקשורת בינאישית גבוהות,
יגיע לביצועים טובים יותר, רווחים גבוהים !

כל חבר בארגון ידע להביע את עצמו, את הצרכים והרצונות שלו,
את מה שהוא נדרש לו לצורך עבודתו,
את הרעיונות שלו, ואת השאלות שלו !

וכל חבר בארגון ידע להקשיב לאחר,
ממקום של פתיחות וקבלה,
ממקום של יצירה משותפת.

ארגון כזה ימריא לפסגות של שיתופי פעולה
והפריה הדדית !

בנוסף על כך,
כאשר החברים בארגון מקשיבים זה לזה
ופתוחים לראות את המצב מעיניו של האחר,
סכסוכים רבים יימנעו, יחסי העבודה ישתפרו פלאים,
ואיתם הפרודוקטיביות והעזרה ההדדית.

כל אלה יחד ישפיעו גם על יכולת ההשפעה והשכנוע,
של המנהלים,  וגם של העובדים,
לקידום משימותיהם ברמה האישית וברמת הארגון כולו !