דלג לתוכן
שיעול הוא דיבור מודחק. מה אתה רוצה לומר. מי עוצר אותך

שיעול הוא דיבור מודחק.מ ה אתה רוצה לומר. מי עוצר אותך