דלג לתוכן
מודל אפר"ת

מודל אפר"ת. אירוע פירוש רגש תגובה